Tärkeä tietää opiskelusta Taidekoulu Tuulikellossa

Taidekoulu Tuulikello on musiikin alueella taiteen perusopetusta antava koulu, joka toimii Tampereen kaupungin luvan alaisena taidekouluna. Oppilaalla on mahdollisuus suorittaa taiteen perusopetuksen oppimäärä, jos niin haluaa. Sen kokonaistuntimäärä on 500 kpl 45 minuutin opetustuntia. Muita taideaineita se ei koske.

Soitonopetuksessa yksityis- sekä ryhmätunnit näissä soittimissa: viulu, lyyra, kantele, kitara, ukulele, sello, rummut (lyömäsoittimet), poikkihuilu, saksofoni, klarinetti ja piano. 6.-12. -luokkalaisille bändiläisille myös yksityisopetusta: sähkökitara, basso, rummut ja keyboard! 

Peruspetusviikkoja on pääsääntöisesti 24 vuodessa (12 syksyllä ja 12 keväällä), jonka lisäksi orkesteria/yhteissoittoa 16 kertaa (8 syksyllä ja 8 keväällä). Orkesteritunnit ja yhteissoittokerrat kuuluvat hintaan kaikille yksityis- ja pienryhmäoppilaille.

Oppilaaksi aikovalla on mahdollisuus yhteen ilmaiseen kokeilutuntiin. Jos oppilas sitten kokeilutunnin jälkeen päättää jatkaa opiskelua, tämä tunti vähennetään kokonaistuntimäärästä.

Opetuskerta kestää yleensä 30, 45 tai 60 minuuttia. Tämä aika on tärkeä sopia ilmoittautuessa sekä opettajan kanssa yhdessä suunnitellen.

Sisar/perheale -20e toiselle, kolmannelle, neljännelle, samasta perheestä täydestä hinnasta.

Mikäli osallistuu kahden tai useamman soittimen soitonopetukseen, tulemme vastaan hinnassa.

Voit myös tulla mukaan kesken lukukauden, silloin laskutetaan vain sovittu määrä!

Tiesithän, että meillä aikuiset saavat soitonopetuksen samaan hintaan kuin lapset ja nuoret!

Lisäksi on erilaisia ryhmätunteja mm. ukulele-, rumpu-, kanteleryhmät, 6.-12. -luokkalaisten bändit sekä aikuisten jammailulauantait.

Ilmoittautuminen opetukseen ja maksut

Ilmoittautuminen tehdään aina, jos mahdollista, netissä Taidekoulu Tuulikellon kotisivujen kautta: www.taidekoulutuulikello.fi. Muussa tapauksessa kaikki yhteystiedot on annettava opettajalle. Ilmoittautumisen perusteella opettaja ottaa oppilaaseen yhteyttä ja oppilas/vanhemmat saavat maksamista koskevat tiedot sähköpostitse. Tuntien hinnat löytyvät nettisivuilta. Tarvittaessa maksuaikatauluista voi sopia Laura Vilmin kanssa. Ilmoittautuminen koskee pääsääntöisesti koko lukuvuotta.

Yhteissoitto ja esiintymiset

Taidekoulu Tuulikello järjestää erimuotoisia yhteissoittotapahtumia vuoden mittaan. Oppilaalla on oikeus osallistua yhteissoittoihin, kun on oppinut soittimellaan taidot, joilla pärjää yhteissoitossa. Perinteiset kevät- ja joulukonsertit antavat tilaisuuden tuoda esille omaa soittamista sekä kuulla toisten soittoa. Esiintyminen ei ole pakollista, mutta suotavaa. 

Tunneille tulo ja tunneilla olo 

Oppilas saapuu tunneille opettajan kanssa sovittua aikaa muutamaa minuuttia aiemmin ja riisuu päällysvaatteet naulakkoon odottaessa. Tunneilla noudatetaan siisteyttä ja hyvää käytöstä. 

Klo 16 jälkeen Steiner-koulun ulko-ovi on lukossa, joten opettajan kanssa sovitaan oven avaaminen. 

Erityisohjeet korona-aikana

Oppilas eikä opettaja ei saa tulla tunnille sairaana, yskäisenä tai jos joku läheinen on sairastunut koronavirukseen. Silloin voidaaan sopimuksen mukaan pitää etätunteja, jos vointi sallii.

Tunnilla täytyy noudattaaa erityisohjeita: kädet on pestävä hyvin saippualla ennen tunnin alkamista, etäisyyttä on pidettävä mahdollisiin muihin soittajiin ja tietysti yskiminen pois muista päin hihaan tai liinaan. Jos käyttää koulun soitinta, se desinfioidaan ennen ja jälkeen tunnin puhdistusliinalla opettajan toimesta. Ryhmissä noudatetaan turvavälejä ja desinfioidaan soittimia vieläkin tarkemmin, jokaisen eri käyttäjän jälkeen.

Pitkäjänteisyys oppimisessa: harjoittelu ja läksyt

Soittamaan oppiminen on pitkäaikaisen ja sitkeän harjoittelun vaativaa toimintaa. Mutta kun se on kerran hyvin opittu, voi se säilyä koko elämän pysyvänä taitona. Siitä taidosta on myös apua monessa muussa, vaikkapa omassa ammatissa ihan toisella elämän alueella. Soittotaidon on todettu monien tutkimusten mukaan edistävän kaikkea oppimista ja yleistä hyvinvointia.

Pelkkä opetustunnilla käyminen viikoittain ei useimmiten riitä antamaan soittimen hyvää hallintaa, edes useassa vuodessa. On tärkeää harjoitella itse kotona useamman kerran viikossa eli kerrata edellisen tunnit työt läksynä. Esimerkiksi 2-3 viikottaista, 15 minuuttia kestävää, kotiharjoittelukertaa antaa jo hyvät mahdollisuudet oppia ja edistyä omassa harrastuksessa. Edistyminen lisää motivaatiota ja innostaa taas oppimaan uutta.

Harjoittelusta kannattaa jutella opettajan kanssa, jotta yhdessä löydetään siihen sopiva rytmi. Muistettavaa on, että oppiminen ei tapahdu opettajaa, vaan oppilasta itseä varten. Nuoret oppilaat tarvitsevat lähes aina vanhempien tukea ja jonkinlaista kontrollia kotiharjoitteluun.

Oppilaan poissaolo tunneilta

Jos oppilas ilmoittaa poissaolostaan viikkoa ennen oppituntia (esim. matka tai koulun retki), on opettajan korvattava tämä tunti uudella tunnilla. Tämä koskee pääsääntöisesti vain yksityistunteja. Kun ilmoitus tulee esim. edellisenä päivänä, tuntia ei tarvitse välttämättä korvata. Opettaja voi halutessaan järjestää oppilaalle mahdollisuuden osallistua omalle uudelle tunnille. Lukukauden lopuksi opettaja voi halutessaan järjestää yhden ylimääräisen ryhmätunnin poissaolijoille.

Opetuksen korvaaminen

Yhden opetuskerran voi opettaja korvata pitämällä ryhmätunnin tai oppilasillan. Näin voi menetellä kaksi kertaa lukuvuodessa. Osan opetuksesta voi antaa yhteismusisointina opettajan ja oppilaiden niin sopiessa. Esimerkiksi kolmen hengen ryhmän jäsenet luovuttavat soittotunnistaan 15 minuuttia yhden yhteismusisointitunnin pitoon.

Opettajan sairastuminen ja poissaolo

Jos opettaja sairastuu, tai on muusta syystä kykenemätön pitämään soittotuntia, opettaja järjestää sijaisen tai sopii tunnit pidettäväksi muuna ajankohtana. Tästä opettaja ilmoittaa joko oppilaalle tai hänen vanhemmalle.

Oppilas lopettaa

Ilmoittakaa opettajalle sekä toimistoon, [email protected].fi (ei siis Steiner-koulun toimistoon!) heti, mikäli oppilas aikoo lopettaa opiskelun. Oppilaitos on oikeutettu perimään lukukausimaksua sen lukukauden loppuun asti, jona ilmoitus lopettamisesta on tehty.

Soitinvuokra

Taideoppilaitoksella on jonkin verran soittimia vuokrattavana. Soittimia voi kysyä opettajiltamme.

Vakuutus

Oppilaita ei ole vakuutettu. Iltapäivähoidossa olevien oppilaiden kohdalla koulun vakuutus ei ole voimassa soittotunnilla käymisen aikana. 

Todistukset ja arviointi

Oppilas saa keväällä todistuksen, jossa mainitaan kaikki vuoden aikaiset opinnot. Varsinaisia kokeita ei pidetä, eikä vertailua muihin oppilaisiin, mutta omasta tasosta soittajana voi opettaja antaa pyydettäessä arvioinnin.

Rehtori

Vesa Sädekoski: [email protected]  tai  [email protected]  p. 044 535 9467