Oppilaan opas

Yleistä

Taidekoulu Tuulikello on steinerpedagoginen taideoppilaitos, jota ylläpitää kannatusyhdistys.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten  henkistä kehitystä steinerpedagogisen ihmiskuvan näkemyksen mukaan. Tälle perustalle rakentuu koko taideopetus, jolla luodaan pohja lasten ja nuorten taiteellisuudelle, sekä elinikäisen oppimisen ja harrastamisen vankka mahdollisuus. Lisäksi tarkoituksena on tukea ja edistää steinerpedagogisten menetelmien mukaista lasten ja nuorten taiteellista harrastustoimintaa, taideaineiden opetusta sekä yleistä steinerpedagogiikan tutkimusta, opetusta ja toteutusta.

Taiteellinen tekeminen kuuluu jokaiselle. Taidekoulu Tuulikello tarjoaa sitä kaikenikäisille – iloksi kaikille. Oppilaita ei karsita mihinkään oppiaineeseen pääsykokeilla, vaan jokainen kiinnostunut on tervetullut mukaan.

Tärkeitä tietoja

Opetus tapahtuu pääasiallisesti Tampereen Rudolf Steiner –koulun päärakennuksessa, Muotialantie 79-81:ssä iltapäivästä iltaan, kun luokkatilat ovat vapautuneet koulun opetuskäytöstä.
Koulun rehtorina toimii Vesa Sädekoski ja toimistotyöntekijänä Laura Vilmi. Vesa vastaa hallinnollisista opetusasioista ja markkinoinnista sekä yhteistyöstä steinerkoulun kanssa. Laura hoitaa mm maksuliikennettä ja oppilasrekisteriä. Yhteystiedot löytyvät oppaan lopusta. 

Taidekoulu Tuulikello on musiikin alueella taiteen perusopetusta antava koulu, joka toimii Tampereen kaupungin luvan alaisena taidekouluna. Oppilaalla on mahdollisuus suorittaa taiteen perusopetuksen oppimäärä, jos niin haluaa. Sen kokonaistuntimäärä on 500 kpl 45 minuutin opetustuntia. Muita taideaineita se ei koske.

Soitonopetuksessa yksityis- sekä ryhmätunnit näissä soittimissa: viulu, lyyra, kantele, kitara, ukulele, sello, rummut (lyömäsoittimet), poikkihuilu, saksofoni, klarinetti ja piano. 6.-12. -luokkalaisille bändiläisille myös yksityisopetusta: sähkökitara, basso, rummut ja keyboard!

Peruspetusviikkoja on pääsääntöisesti 24 vuodessa (12 syksyllä ja 12 keväällä), jonka lisäksi orkesteria 16 kertaa (8 syksyllä ja 8 keväällä).

Lukuvuoden alkaessa voi ETUKÄTEEN sopia poikkeavista opetusmääristä. Orkesterikerrat on tarkoitettu niille, jotka ovat soittotunnilla vähintään 12 kertaa lukukauden aikana.

HOX! Niille pianisteille, jotka eivät ole orkesterissa, yhteissoittoa piano-opettajan johdolla!

Opetuskerta kestää yleensä 30, 45 tai 60 minuuttia. Tämä aika on tärkeä sopia ilmoittautuessa sekä opettajan kanssa yhdessä suunnitellen.

→ Sisar/perheale -20e toiselle, kolmannelle, neljännelle, samasta perheestä täydestä hinnasta.

→ Mikäli osallistuu kahden -tai useamman soittimen- soitonopetukseen, tulemme vastaan hinnassa.

→ Voit myös tulla mukaan kesken lukukauden, silloin laskutetaan vain sovittu määrä!
→ Tiesithän, että meillä aikuiset saavat soitonopetuksen samaan hintaan kuin lapset ja

nuoret!

Lisäksi on erilaisia ryhmätunteja mm. ukulele-, rumpu-, kanteleryhmät, 6.-12. -luokkalaisten bändit sekä aikuisten jammailulauantait.

Ilmoittautuminen opetukseen ja maksut

Ilmoittautuminen tehdään aina, jos mahdollista, netissä Taidekoulu Tuulikellon kotisivujen kautta: www.taidekoulutuulikello.fi. Muussa tapauksessa kaikki yhteystiedot on annettava opettajalle. Ilmoittautumisen perusteella opettaja ottaa oppilaaseen yhteyttä ja oppilas/vanhemmat saavat maksamista koskevat tiedot sähköpostitse. Tuntien hinnat löytyvät nettisivuilta. Tarvittaessa maksuaikatauluista voi sopia Laura Vilmin kanssa. Ilmoittautuminen koskee pääsääntöisesti koko lukuvuotta.

Yhteissoitto ja esiintymiset

Taidekoulu Tuulikello järjestää erimuotoisia yhteissoittotapahtumia vuoden mittaan. Oppilaalla on oikeus osallistua yhteissoittoihin, kun on oppinut soittimellaan taidot, joilla pärjää yhteissoitossa. Perinteiset kevät- ja joulukonsertit antavat tilaisuuden tuoda esille omaa soittamista sekä kuulla toisten soittoa. Esiintyminen ei ole pakollista, mutta suotavaa.

Tunneille tulo ja tunneilla olo

Oppilas saapuu tunneille opettajan kanssa sovittua aikaa muutamaa minuuttia aiemmin ja riisuu päällysvaatteet naulakkoon odottaessa. Tunneilla noudatetaan siisteyttä ja hyvää käytöstä.
Klo 16 jälkeen Steiner-koulun ulko-ovi on lukossa, joten opettajan kanssa sovitaan oven avaaminen.

Erityisohjeet korona-aikana

Oppilas eikä opettaja ei saa tulla tunnille sairaana, yskäisenä tai jos joku läheinen on sairastunut koronavirukseen. Silloin voidaaan sopimuksen mukaan pitää etätunteja, jos vointi sallii.
Tunnilla täytyy noudattaaa erityisohjeita: kädet on pestävä hyvin saippualla ennen tunnin alkamista, etäisyyttä on pidettävä mahdollisiin muihin soittajiin ja tietysti yskiminen pois muista päin hihaan tai liinaan. Jos käyttää koulun soitinta, se desinfioidaan ennen ja jälkeen tunnin puhdistusliinalla opettajan toimesta. Ryhmissä noudatetaan turvavälejä ja desinfioidaan soittimia vieläkin tarkemmin, jokaisen eri käyttäjän jälkeen.

Pitkäjänteisyys oppimisessa: harjoittelu ja läksyt

Soittamaan oppiminen on pitkäaikaisen ja sitkeän harjoittelun vaativaa toimintaa. Mutta kun se on kerran hyvin opittu, voi se säilyä koko elämän pysyvänä taitona. Siitä taidosta on myös apua monessa muussa, vaikkapa omassa ammatissa ihan toisella elämän alueella. Soittotaidon on todettu monien tutkimusten mukaan edistävän kaikkea oppimista ja yleistä hyvinvointia.

Pelkkä opetustunnilla käyminen viikoittain ei useimmiten riitä antamaan soittimen hyvää hallintaa, edes useassa vuodessa. On tärkeää harjoitella itse kotona useamman kerran viikossa eli kerrata edellisen tunnit työt läksynä. Esimerkiksi 2-3 viikottaista, 15 minuuttia kestävää, kotiharjoittelukertaa antaa jo hyvät mahdollisuudet oppia ja edistyä omassa harrastuksessa. Edistyminen lisää motivaatiota ja innostaa taas oppimaan uutta.

Harjoittelusta kannattaa jutella opettajan kanssa, jotta yhdessä löydetään siihen sopiva rytmi. Muistettavaa on, että oppiminen ei tapahdu opettajaa, vaan oppilasta itseä varten. Nuoret oppilaat tarvitsevat lähes aina vanhempien tukea ja jonkinlaista kontrollia kotiharjoitteluun.

Oppilaan poissaolo tunneilta

Jos oppilas ilmoittaa poissaolostaan viikkoa ennen oppituntia (esim. matka tai koulun retki), on opettajan korvattava tämä tunti uudella tunnilla. Tämä koskee pääsääntöisesti vain yksityistunteja. Kun ilmoitus tulee esim. edellisenä päivänä, tuntia ei tarvitse välttämättä korvata. Opettaja voi halutessaan järjestää oppilaalle mahdollisuuden osallistua omalle uudelle tunnille. Lukukauden lopuksi opettaja voi halutessaan järjestää yhden ylimääräisen ryhmätunnin poissaolijoille.

Opetuksen korvaaminen

Yhden opetuskerran voi opettaja korvata pitämällä ryhmätunnin tai oppilasillan. Näin voi menetellä kaksi kertaa lukuvuodessa. Osan opetuksesta voi antaa yhteismusisointina opettajan ja oppilaiden niin sopiessa. Esimerkiksi kolmen hengen ryhmän jäsenet luovuttavat soittotunnistaan 15 minuuttia yhden yhteismusisointitunnin pitoon.

Opettajan sairastuminen ja poissaolo

Jos opettaja sairastuu, tai on muusta syystä kykenemätön pitämään soittotuntia, opettaja järjestää sijaisen tai sopii tunnit pidettäväksi muuna ajankohtana. Tästä opettaja ilmoittaa joko oppilaalle tai hänen vanhemmalle.

Oppilas lopettaa

Ilmoittakaa opettajalle sekä toimistoon, [email protected] (ei siis Steiner-koulun toimistoon!) heti, mikäli oppilas aikoo lopettaa opiskelun. Oppilaitos on oikeutettu perimään lukukausimaksua sen lukukauden loppuun asti, jona ilmoitus lopettamisesta on tehty.

Soitinvuokra

Taideoppilaitoksella on jonkin verran soittimia vuokrattavana. Oppilas/vanhempi tekee soittimesta vuokrasopimuksen opettajan kanssa. Vuokrahinnalla katetaan soittimen huoltoa ja korjauksia, jotka johtuvat soittimen normaalista käytöstä. Vahingoista tai huolimattomasta käytöstä (esim. soitin putoaa ja rikkoutuu) johtuvan korjaamisen maksaa vuokraaja, joten soitin kannattaa vakuuttaa itse . Laaja-kotivakuutus sisältää mm soittimien vakuutukset. Opettaja toimittaa vuokrasopimuksen toimistoon. Myös Tampereen Steiner-koululla on vuokrattavana soittimia omien oppilaiden käyttöön. Niitä voi kysyä musiikinopettaja Ritva Kotaselta. Yhteystiedot löytyvät Tampereen Rudolf Steiner -koulun kotisivuilta www.tampereensteinerkoulu.fi.

Vakuutus

Oppilaita ei ole vakuutettu. Iltapäivähoidossa olevien oppilaiden kohdalla koulun vakuutus ei ole voimassa soittotunnilla käymisen aikana.

Todistukset ja arviointi

Oppilas saa keväällä todistuksen, jossa mainitaan kaikki vuoden aikaiset opinnot. Varsinaisia kokeita ei pidetä, eikä vertailua muihin oppilaisiin, mutta omasta tasosta soittajana voi opettaja antaa pyydettäessä arvioinnin.

Rehtori

Vesa Sädekoski [email protected] tai [email protected] p. 044 535 9467

Hallitus 2021-2022 (Steinerpedagogisen taideoppilaitoksen kannatusyhdistys ry)
Annamaija Koskinen puheenjohtaja,  sihteeri  Laura Vilmi, Vesa Sädekoski varapuheenjohtaja sekä jäsenet Petra Hyrkkönen, Elina Haapala  ja Laura Vilmi.

Kiinnostaisiko vaikuttaa Tuulikellon toimintaan, onko mielessäsi hyviä kehitysideoita, haluatko mukaan hallitustoimintaan? Kysele Lauralta toimistosta!

Toimisto

Steinerpedagoginen taideoppilaitos/Taidekoulu Tuulikello
Laura Vilmi
[email protected]
045 882 4717 (jos numerosta ei vastata, jätä tekstiviestillä soittopyyntö)

HUOM! Muistathan ilmoittaa osoitteenvaihdoksen myös meille!
Mikäli et ole saanut Tuulikellolta sähköpostitiedoituksia, ilmoitathan sähköpostiosoitteesi toimistoon.

SOME:

www.taidekoulutuulikello.fi
Facebook: Taidekoulu Tuulikello Instagram: taidekoulu_tuulikello_tampere

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Tampereen Musiikki (Kuninkaankatu 13) www.tampereenmusiikki.fi tarjoaa tuulikellolaisille alennusta: *tarvikkeista -15% *nuoteista -10% *soittimista alennusta tapauskohtaisesti

Jousisoitinten erikoisliike Snekka, nykyään nimeltään Jousisoitin Mikko Karvonen (Tampereella, Näsilinnankatu 23) www.mikkokarvonen.fi

tarjoaa tuulikellolaisille alennusta 10-15%, tapauksesta ja tuotteesta riippuen. Tarvikkeiden lisäksi Snekassa trimmataan ja huolletaan jousisoittimia sekä jousia ja jouhituksia.

Myös mm. viritysmittareita, metronomeja, koteloita eri soittimille, nokkahuiluja, yms. löytyy valikoimasta. Tilauksesta on myös saatavilla muitakin soittimia, kuin jousisoittimia, mm. kitaroita. Kannattaa aina kysyä.

Tammerpiano ja soitin ky (Pinninkatu 26-28, Tampere, Tammelantorin laidalla) www.tammerpianojasoitin.fi lupaa antaa kaikista soittimista ja tarvikkeista mahdollisimman hyviä tarjouksia tuulikellolaisille. Varsinkin kitaroita ja pianoja on upea valikoima!